<div align="center"> <h1>Okręgowa Łódzka Izba Lekarsko - Weterynaryjna</h1> <h3>Oficjalna strona Łódzkiej Iby Lekarsko - Weterynaryjnej</h3> <p>weterynaria, Łódź,Lodz,Izba,Izby,Okręgowa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.izbalodz.republika.pl" rel="nofollow">www.izbalodz.republika.pl</a></p> </div>